گیر کردن کاغذ در پرینتر فوجیتسو

علت گیر کردن کاغذ در پرینتر فوجیتسو چیست؟