خطوط عمودی روی صفحه نمایش لپ تاپ

دلایل نرم افزاری و سخت افزاری خطوط عمودی روی صفحه نمایش لپ تاپ