شطرنجی شدن صفحه نمایش لپ تاپ

دلیل شطرنجی شدن صفحه نمایش لپ تاپ چیست؟